Η συγκεκριμένη διώροφη λίθινη κατοικία ημιαστικού χαρακτήρα, χαρακτηριστική των αρχών του 20ου αιώνα, έχει μικρή βεράντα στην κύρια όψη, πλαίσια εκατέρωθεν των ανοιγμάτων και δίρριχτη κεραμοσκεπή. Μεταγενέστερες αλλαγές αλλοίωσαν ως ένα βαθμό τον χαρακτήρα της.

Η προσέγγισή μας κατά την συνθετική διαδικασία, ήταν να διατηρηθεί ως έναν βαθμό η μορφολογία και η γραφικότητα της κύριας όψης, ενώ τα κανούργια τμήματα της προσθήκης κατ΄επέκταση και καθ΄υψος, να ακολουθούν μία νέα,συγχρονη αρχιτεκτονική γλώσσα και να έρχονται σε έναν διάλογο με την ανάμνηση της παραδοσης. Ως υλικό κατάλληλο να υποστηρίξει αυτήν την πρόθεση, επιλέχθηκε το εμφανές μπετον, ενώ και τα ανοίγματα της προσθήκης διαφοροποιούνται από τα παραδοσιακά κατακόρυφα ανοίγματα του παλαιού τμήματος, αφού είναι οριζόντια και διευρυμένα. Η κατοικία έχει συνολική δόμηση 122,00 τ.μ., στο ισόγειο βρίσκονται τα 3 υπνοδωμάτια, στον όροφο η κουζίνα, το καθιστικό, και μεταλλική κλίμακα οδηγεί στο εσωτερικό πατάρι, που χρησιμοποιείται ως γραφείο. Η κατασκευή της κλίμακας και του παταριού έγινε με μεταλλικό σκελετό και υλικό πλήρωσης τη μασίφ δρύινη ξυλεία.