Σχεδιασμός κουρείου “The BARBERS” με industrial χαρακτήρα

Το κουρείο βρίσκεται στην πόλη της Χίου, σε κεντρικό σημείο, σε ένα ισόγειο κτίριο δομημένο στις αρχές του 1900. Κατά το πέρασμα του χρόνου είχε παραλάβει πολλές διαφορετικές χρήσεις. Στόχος ήταν να αναδειχθούν αυτά τα δομικά στοιχεία που θα ενίσχυαν το industrial ύφος που επιλέχθηκε, και να προστεθούν σε αυτά νέα που να εξυπηρετούν την καινούρια χρήση. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένας λειτουργικός χώρος με σύγχρονο λεξιλόγιο. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι μέταλλο, ξύλο, δέρμα και τα έπιπλα και ο εξοπλισμός είναι custommade.

Το κατάστημα  χωρίστηκε λειτουργικά σε τρείς τομείς, αναμονή, χώρος κουρέματος- προετοιμασίας και βοηθητικοί χώροι. Ο χώρος εισόδου διαχωρίζεται από τον κυρίως χώρο κουρέματος με μια πολυμορφική κατασκευή από μέταλλο και ξύλο, η οποία περιλαμβάνει ράφια εκθετηρίου προϊόντων, γραφείο, πάγκο και αποθηκευτικούς χώρους. Στο βάθος του καταστήματος διαμορφώθηκε μια μπαταρία που περιλαμβάνει W.C. κουζίνα και χώρο πλύσης εξοπλισμού.

Στο σύνολο του χώρου αποκαλύφθηκαν οι οπτόπλινθοι και τα μεταλλικά δοκάρια από τα τόξα της κατασκευαστικής δομής της οροφής που φέρουν και αποτυπώματα προηγούμενων χρήσεων, οι χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος καλύφθηκαν με λευκό πλακίδιο, και κατασκευάστηκαν ερμάρια για πετσέτες και είδη εξοπλισμού. Οι καθρέπτες και οι επιμήκεις πάγκοι εργασίας κατασκευάστηκαν ειδικά για τον νέο χώρο στηρίχτηκαν στην περιμετρική τοιχοποιία, χωρίς έδραση στο δάπεδο, για να τονίζουν την γραμμικότητα.

Ειδικός σχεδιασμός έγινε για τον φωτισμό, άμεσο και έμμεσο, ειδικό και γενικό ώστε και ο πελάτης αλλά και ο κουρέας να έχουν σωστή εικόνα, ομοιόμορφα κατανεμημένο φωτισμό από όλες τις οπτικές γωνίες, κατά την διάρκεια της διαδικασίας κουρέματος.

Τέλος η εξωτερική όψη του καταστήματος διαμορφώθηκε έτσι (χρωματισμός, πινακίδες, φωτισμός) ώστε να προβάλει την ταυτότητα του χώρου και να αναδείξει την νέα χρήση.

 

Photo credits: Πάνος Μαυράκης, panos mavrakis visual arts and photography