Συνεργασία με την εταιρεία A.R.I.S. Architects-Consultants στην αρχιτεκτονική μελέτη για τον σχεδιασμό των γραφείων της φαρμακευτικής εταιρίας GlaxoSmithKlein [GSK] Ελλάδας, και συγκεκριμένα στο κομμάτι της τρισδιάστατης αναπαράστασης, ως εξωτερικός συνεργάτης.

Ομάδα μελέτης: A.R.I.S. Architects-Consultants, Βασίλης Μπουντόπουλος, Γιώργος Μπουσές