Ανάπλαση αστικής νησίδας και τη δημιουργία στεγάστρου αναμονής οδηγών και επιβατών Ταξί, στην πόλη της Χίου

Για την πρότασή μας, επιλέχθηκε ως κεντρικό σημείο σχεδίασης ο υπεραιωνόβιος πλάτανος που δεσπόζει στην νησίδα, μάρτυρας της ιστορίας του τόπου, της συνεχούς κατοίκησης της πόλης στο πέρασμα των χρόνων. Το σύνολο της διαμόρφωσης πραγματοποιείται σε τμήματα ομόκεντρων κύκλων με νοητό κέντρο την θέση του πλατάνου.

Τα ύψη των τμημάτων αυτών διαφοροποιούνται ανάλογα με την χρήση που παραλαμβάνουν και μετασχηματίζονται διαδοχικά σε παγκάκι-χώρο στάσης, χάραξη φύτευσης, χώρο φύλαξης ποδηλάτων, φωτεινές πηγές, καταλήγοντας στο κύριο στοιχείο του στεγάστρου. Η εκκίνηση και ο τερματισμός κάθε τέτοιου τμήματος καθορίζεται από τις οπτικές φυγές κάθε φορά σε ένα από τα κτήρια ενδιαφέροντος-τοπόσημα που περιβάλλουν την περιοχή της μελέτης.

Βασικό ζητούμενο αποτελεί η ένταξη στο ευρύτερο αστικό τοπίο, κάτι που επιτυγχάνεται με την χρήση ήσυχων σχεδιαστικών γραμμών και καμπύλων, που έρχονται σε σχέση διαλεκτική με αυτές του κήπου και της πλατείας.

Σημαντική παράμετρος για την μελέτη ήταν η εξυπηρέτηση της στεγασμένης επιβίβασης και αποβίβασης, με σκοπό η λύση να λειτουργήσει σαν συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε επιβάτη, από την αναμονή μέχρι την επιβίβαση, και στο όχημα, σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Οργανώνεται εκ νέου η κυκλοφοριακή ροή των οχημάτων ταξί σε δύο κατευθύνσεις. Το στέγαστρο αναπτύσσεται παράλληλα στην νέα αυτή ροή κίνησης.

Επίσης, με την προσθήκη νέας διάβασης πεζών στην νοτιοδυτική πλευρά της νησίδας εξασφαλίζεται η σύνδεση με την κεντρική πλατεία και εξυπηρετείται η ομαλή κίνηση των πεζών από και προς αυτήν.

Ομάδα μελέτης: Γιώργος Μπουσές, Βασίλης Μπουντόπουλος.